ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Όπως αναφέρει ο Δημήτριος Παλιούρας, ενστερνίζεται την «Ιπποκράτειον» Ιδέα από τον Ιούλιο του 1953 οπότε και αναλαμβάνει Διευθυντής του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας προτείνει στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 28.1.1965, ο Σύλλογος να μετονομασθεί σε Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ». Η πρότασή του γίνεται δεκτή παμψηφεί και από τότε ο Σύλλογος φέρει το όνομα του Ιπποκράτη.

Με την ιδιότητά του σαν Προέδρου του Μορφωτικού Εκδρομικού Συνδέσμου Λαρίσης «ΑΡΙΣΤΕΥΣ» αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ανέγερση του μνημείου του Ιπποκράτη. Τον Αύγουστο του 1966, συγκροτείται Επιτροπή στην οποία  ορίζεται Επιμελητής και έρχεται σε συνεννόηση με τον τότε Δήμαρχο της Λάρισας Αλέξανδρο Χονδρονάσιο. Η αρχιτεκτονική μελέτη ανατίθεται στον Αρχιτέκτονα Αργύρη Οικονόμου και η κατασκευή του αγάλματος στον γλύπτη Γεώργιο Καλακαλλά.    

       Η ΑΦΙΣΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ                                                                                       ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ

 

  Από το αρχείο του κ. Γιώργου Καλακαλλά

 

 

 

 

 

 

 

Μαρτυρία για τον τάφο του Ιπποκράτη στη Λάρισα

 

Ο Σωρανός ο Εφέσιος, στο έργο του Βίοι Ιατρών, σχετικά με τον τάφο του Ιπποκράτη αναφέρει: «τέθαπται δέ μεταξύ Γύρτωνος καί Λαρίσης καί δεικνυται άχρι δεϋρο τό μνήμα». Επίσης αναφέρει ότι για πολλά χρόνια στο μνήμα του Ιπποκράτη υπήρχε σμήνος μελισσών, των οποίων το μέλι είχε την ιδιότητα να θεραπεύει τις άφθες των παιδιών.

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ