Την Τετάρτη 18 -11-2015 πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής του 2ου Λυκείου Λάρισας, επιμορφωτική συνάντηση με θέμα την αξιοποίηση των εργαλείων Web 2.0 στη συνεργασία των εκπαιδευτικών. Η συνάντηση οργανώθηκε από την Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Εκπαίδευσης κ. Άρτεμη Παπαδημητρίου και τον Σύλλογο μας. Επιμορφωτής ήταν ο κ. Ρίζος Χαλιαμπάλιας και στο βιωματικό εργαστήριο συμμετείχαν Νηπιαγωγοί που μετέχουν στο πρόγραμμα «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα». Η συνάντηση αυτή είναι μέρος μιας σειράς συναντήσεων με αντικείμενο τη συνεργασία εκπαιδευτικών μέσω διαδικτυακών εργαλείων.

Την Παρασκευή 6 -11-2015 πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, επιμορφωτική συνάντηση με θέμα την αξιοποίηση των εργαλείων Web 2.0 στη συνεργασία των εκπαιδευτικών. Η συνάντηση οργανώθηκε από τους συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης κκ. Εμμανουήλ Πατσαδάκη και Αναστάσιο Δαραρά και τον Σύλλογο μας. Επιμορφωτής ήταν ο κ. Ρίζος Χαλιαμπάλιας και στο βιωματικό εργαστήριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που μετέχουν στο πρόγραμμα «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα». Η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει την πρώτη από μια σειρά συναντήσεων με αντικείμενο την χρήση διαδικτυακών εργαλείων στη συνεργασία εκπαιδευτικών που επικοινωνούν, ανταλλάσσουν υλικό και έχουν κοινούς στόχους στα πλαίσια ενός προγράμματος.