Το μνημείο και το μουσείο του Ιπποκράτη επισκέφτηκαν εκπαιδευτικοί σχολείων του Νομού Λάρισας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της κ. Χατζημίχου και της κ. Οικονομάκη, υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν από μέλη του συλλόγου «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα» για τα εκθέματα του μουσείου, την ιστορία ανεγέρσεως του μνημείου, τη ζωή και το έργο του Ιπποκράτη καθώς και για τις δράσεις του συλλόγου.

 

Μαρτυρία για τον τάφο του Ιπποκράτη στη Λάρισα

 

Ο Σωρανός ο Εφέσιος, στο έργο του Βίοι Ιατρών, σχετικά με τον τάφο του Ιπποκράτη αναφέρει: «τέθαπται δέ μεταξύ Γύρτωνος καί Λαρίσης καί δεικνυται άχρι δεϋρο τό μνήμα». Επίσης αναφέρει ότι για πολλά χρόνια στο μνήμα του Ιπποκράτη υπήρχε σμήνος μελισσών, των οποίων το μέλι είχε την ιδιότητα να θεραπεύει τις άφθες των παιδιών.

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ