«Το μνημείο του Ιπποκράτη είναι το Ταζ Μαχάλ της Ιατρικής και πρέπει να το γνωρίσουν και να το επισκέπτονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο».

Με αυτά τα λόγια ο Ινδός Sugata Mitra, καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του New Castle περιέγραψε τον θαυμασμό του στο βιβλίο επισκεπτών του μνημείου του Ιπποκράτη. Ο πρόεδρος του συλλόγου «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα» κ. Ρίζος Χαλιαμπάλιας υποδέχτηκε τον καθηγητή και παρουσίασε τα εκθέματα που υπάρχουν στο κενοτάφιο του πατέρα της ιατρικής. Ο Sugata Mitra έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο του Ιπποκράτη και για τη σχέση του με την πόλη της Λάρισας. Ο καθηγητής συνοδευόταν από τη σύζυγό του και τη Λαρισαία φιλόλογο και συνεργάτη του στο πρόγραμμα «Philosophy for Children – Φιλοσοφία για τα παιδιά» κ. Βασιλική Μάνδαλου.

sugata0

sugata1thub sugata0