Στα πλαίσια του 7ου  Παγκόσμιου Συνεδρίου Θεσσαλών που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Ιουλίου 2015 στη Λάρισα έγινε παρουσίαση του Συλλόγου από τον πρόεδρο κ. Ρίζο Χαλιαμπάλια. Το θέμα του συνεδρίου ήταν : «Θεσσαλικός Πολιτισμός και Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες». Η διεγαγωγή του συνεδρίου έγινε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη συμμετοχή φορέων του απόδημου ελληνισμού της Θεσσαλίας απ’ όλη την υφήλιο.