Τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας κ. Κων/νο Γιαννακόπουλο επισκέφτηκε ο επανεκλεγείς πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητής Ιωάννης  Στεφανίδης και  συζήτησαν θέματα που αφορούν τη συνεργασία των δύο επιστημονικών φορέων της πόλης μας.

Στην συνάντηση συμμετείχε ο πρόεδρος του Συλλόγου «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα» κ. Χαλιαμπάλιας ο οποίος ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο Σύλλογος και ιδιαίτερα τον προγραμματισμό μιας επιστημονικής ημερίδας που θα αφορά την αναμόρφωση του μουσειακού χώρου που βρίσκεται στο μνημείο του Ιπποκράτη, τον Απρίλιο.

Ο κ. Γιαννακόπουλος υποσχέθηκε να στηρίξει την προσπάθεια να αναδειχθεί η Λάρισα «Ιπποκρατική πόλη» μαζί με τους άλλους φορείς της πόλης που συστρατεύονται προς την κατεύθυνση  αυτή.

Το Τμήμα Ιατρικής έχει αγκαλιάσει από την αρχή και στηρίζει την πρωτοβουλία για την ανάδειξη της «Ιπποκρατικής Ιδέας» στην Λάρισα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας έχει εδώ και δεκαετίες δείξει ενδιαφέρον για το έργο του μεγάλου γιατρού της αρχαιότητας του οποίου φέρει και το όνομά του.

Η κοινή προσπάθεια για την προβολή για τη σύνδεση της πόλης όπου έζησε και πέθανε ο Ιπποκράτης θα εξειδικευτεί με κοινές δράσεις που σχεδιάζονται και θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Έμφαση θα δοθεί στην μελέτη και έρευνα του έργου του Ιπποκράτη και κυρίως στην επίδρασή του στη σημερινή πραγματικότητα.