Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας επισκέφτηκαν τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα». Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συνεργασία με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας κ. Σδρόλια και την υπεύθυνη της έκθεσης του μουσείου κ. Κατακούτα με θέμα τη διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης των εκθεμάτων του μουσείου με το έργο του Ιπποκράτη και την περίοδο που ο μεγάλος γιατρός της αρχαιότητας έζησε στη Λάρισα. Από μια πρώτη εκτίμηση προκύπτει ότι υπάρχουν εκθέματα στο Διαχρονικό Μουσείο τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που επεξεργάζεται ο Σύλλογος με κεντρικό άξονα τη ζωή και έργο του Ιπποκράτη. Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ευχαρίστησαν τις υπευθύνους του μουσείου για την ενημέρωση και τη συνεργασία.